فسفونات های تصفیه آب

فسفونات

دی هیدروکسی اتیلیدین-۱و۱- دی فسفونیک اسید یک بازدارنده خوردگی ارگانو فسفریک اسید است. این ماده می تواند با یون های آهن، مس و روی ترکیب شود و ترکیبات پایدار کی لیتی را تشکیل دهد. این ماده می تواند مواد اکسیده شده را روی سطوح این فلزات حل کند. HEDP HEDP در پائین تر از ۲۵۰ درجه سانتیگراد ویژگی های ضد خوردگی و ضد رسوب عالی دارد. دارای پایداری شیمیایی خوبی با مقدار pH بالا، هیدرولیز کردن آن سخت است و در شرایط نوری و گرما معمولی تجزیه نمی شود. تحمل اسید / قلیایی و اکسیداسیون کلر آن نسبت به سایر اسیدهای ارگانو فسفریک (نمک) بهتر است. HEDP می تواند با یون های فلزی در سیستم آب واکنش نشان دهد تا یک کمپلکس کلاتی عنصر هگزا ، به ویژه یون کلسیم را تشکیل دهد. بنابراین، HEDP دارای اثرات ضد رسوبی خوب و آستانه قابل مشاهده است. هنگامی که به همراه سایر مواد شیمیایی تصفیه آب ساخته شده است ، اثرات هم افزایی خوبی را نشان می دهد.
حالت جامد HEDP دارای پودر کریستالی است که برای استفاده در مناطق زمستانی و سرد مناسب است. به دلیل خلوص بالا، می تواند به عنوان ماده تمیز کننده در زمینه های الکترونیکی و به عنوان مواد افزودنی در مواد شیمیایی روزانه مورد استفاده قرار گیرد.

فسفونات ها
فسفونات تصفیه آب

آمینو تری متیلن فسفونیک اسید دارای خاصیت کی لیت کردن عالی، مهار آستانه پایین است. این می تواند از تشکیل رسوب، به ویژه کربنات کلسیم در سیستم آبی جلوگیری کند. ATMP از پایداری شیمیایی خوبی برخوردار است و هیدرولیز شدن آن در سیستم آبی، سخت است. ATMP در غلظت بالا، خاصیت بازدارندگی خوردگی خوبی دارد.
ATMP در سیستم های آب خنک کننده چرخشی صنعتی و خط لوله انتقال آب نفتی در نیروگاه حرارتی و کارخانه پالایشگاه نفت استفاده می شود. ATMP می تواند تشکیل رسوب را کاهش داده و از خوردگی تجهیزات فلزی و خط لوله جلوگیری کند. ATMP می تواند به عنوان ماده کی لیت کننده در صنایع بافندگی و رنگ رزی و به عنوان ماده تصفیه سطح فلز مورد استفاده قرار گیرد.
حالت جامد ATMP پودر کریستالی،محلول در آب، مناسب برای استفاده در مناطق زمستانی و سرد است. به دلیل خلوص بالا، می توان از آن در صنایع بافندگی و رنگ رزی و به عنوان ماده تصفیه سطح فلز استفاده کرد.

ATMP

AA / AMPS کوپلیمر اسید اکریلیک و اسید ۲-آکریل آمیدو ۲- متیل پروپان سولفونیک است. با توجه حضور گروه کربوکسیلیک (بازدارنده و پراکنده ساز رسوب) و گروه اسید سولفونیک (قطبیت بالا) در این کوپلیمر ، AA / AMPS از مهارکنندگی و بازدارندگی رسوب مناسبی برای کلسیم، فسفات کلسیم، کربنات کلسیم و رسوب فلز روی برخوردار است. هنگامی که با ارگانوفسفین ها فرموله شود، اثر هم افزایی خوبی ایجاد می شود. AA / AMPS جهت تصفیه و ایجاد کیفیت آب در pH های بالا و آب های با قلیاییت زیاد استفاده می شود، یکی از بازدارنده ها و پراکنده سازهای ایده آل رسوب در شاخص غلظت بالا است.

AMPSفسفونات
PBTC

PBTC مقدار فسفر کمی دارد. از لحاظ ساختاری، هم فسفریک اسید و هم گروه کربوکسیلیک اسید دارد که باعث رسوب زدایی بالا و خاصیت بازدارندگی خوردگی آن می شود. خاصیت ضد رسوبی آن در دمای بالا به مراتب بهتر از ارگانوفسفین ها است. می تواند حلالیت نمک روی را بهبود بخشد، پایداری خوبی در برابر اکسیداسیون کلر و هم افزایی کامپوزیت خوبی داشته باشد.

PBTCفسفونات

EDTMPA پودر کریستالی سفید در دمای اتاق است، با نقطه ذوب ۲۱۵-۲۱۷ ، به سختی در آب حل می شود ، حلالیت آن در آب کمتر از پنج درصد در دمای اتاق است که به راحتی در آمونیاک حل می شود. EDTMPA از ظرفیت کی لیت کردن یون فلزی قوی برخوردار است، که ثابت کی لیت ساز آن بزرگتر از EDTA است.
EDTMPA از ظرفیت بالایی برای یون های فلزی کی لیت ساز برخوردار است. ثابت کمپلکس آن با مس در مقایسه با مواد کی لیت کننده مانند EDTA بالاتر است. EDTMPA نوعی از معرف با درجه خلوص بالاست، می توان از آن به عنوان مواد شوینده در تراشه های نیمه هادی برای تهیه مدار یکپارچه، به عنوان عامل حمل رادیو در صنعت پزشکی و به عنوان عامل بازرسی و درمانی استفاده کرد. ظرفیت کی لیت کننده EDTMPA تا حد زیادی از EDTA و DTPA فراتر رفته و تقریباً در هر شرایطی می تواند جایگزین EDTA برای عامل کی لیت ساز شود.