کاربرد الکل به عنوان ضد عفونی کننده سطوح در نظام بهداشت و درمان

ایزوپروپیل الکل و اتانول سالهاست که به عنوان ضد عفونی کننده سطوح در نظام بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات اخیر نشان داده اند که اتانول سنتز پروتئین را با اثرات مستقیم بر روی ریبوزوم ها و پلیمریزاسیون RNA مهار می کند و محلول های 60٪ -70٪ از نظر آزمایشگاهی اثر بخشی در برابر نورو ویروس موش ، ویروس ابولا و انواع کرونا ویروس دارند. پد های الکلی و حوله های حاوی ایزوپروپیل یا اتانول و آب به دلیل سریع تبخیر آنها و زمان تماس کوتاه، برای ضد عفونی کردن وسایل کوچک استفاده شده اند. محلول های استریل حاوی الکل بیشتر برای ضد عفونی داروخانه ها و مناطق کنترل شده استفاده می شوند. ضد عفونی کننده های متعدد حاوی اتانول و / یا ایزوپروپیل الکل همراه با سایر ترکیبات مانند آمونیوم کواترنر یا ترکیبات فنلی به طور گسترده ای برای ضد عفونی سطوح محیطی در مراکز درمانی استفاده می شود.

آگاهی روزافزون در مورد نقش سطوح آلوده محیطی در انتقال عوامل بیماری زا در مراقبت های بهداشتی ، نیاز به روش های مؤثر برای تمیز کردن و ضد عفونی سطوح را برجسته کرده است. نامگذاری مورد استفاده برای توصیف انواع الکل می تواند تا حدودی گیج کننده باشد. سه نوع الکلی که بیشتر در مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد عبارتنداز (1) اتیل الکل یا اتانول ، (2) الکل ایزوپروپیل ، ایزوپروپانول ، 2-پروپانول یا پروپان-2-ol؛ و (3) n-پروپانول ، 1-پروپانول ، یا پروپان-1-ol. غلظت محلول های الکل را می توان به صورت درصد حجمی (٪ میلی لیتر در میلی لیتر) ، یا درصد وزنی (٪ g / g یا وزنی / وزنی) بیان کرد. به عنوان مثال ، اتیل الکل 70٪ (حجمی/ حجمی) در 20 درجه سانتیگراد 62.6٪ (وزنی / وزنی) را نشان می دهد .در دستورالعمل های مراقبت های بهداشتی ، غلظت الکل اکثراً به صورت درصد حجمی بیان می شود.

تاریخچه استفاده از الکل به عنوان ضدعفونی کننده

در مطالعات نشان داده شد كه محلول 40٪ و 50٪ الکل به طور قابل توجهی كمتر از محلول الکل 70٪ یا بیشتر در كاهش تعداد جمعیت میکروب ها موثر است. براساس مطالعات آزمایشگاهی که چندین پاتوژن را در معرض اتیل الکل قرار داده است (20٪ -100٪ حجمی-حجمی) مشخص شد که محلول الکل با فلظت 50٪ یا بیشنر با زمان تماس کوتاه هم مؤثر است. این احتمال وجود دارد که دستورالعمله ای فعلی توصیه به استفاده از الکل 60٪ -90٪ به عنوان ضد عفونی کننده بر اساس این مطالعات اولیه باشد. در یکی از این مطالعات بیان می شود که الکل با غلظت 70٪ یک از گزینه های مناسب برای ضد عفونی كردن متوسط سطح در موارد غیر بحرانی است و به خصوص برای ابزاری كه می توانند 10 دقیقه در آن غوطه ور شوند، مناسب است.

خواص شیمیایی ویژه الکل

اتانول ، ایزوپروپیل الکل و نرمال پروپانول همگی به طور نامحدود محلول در آب هستند . اتانول بوی خفیفی دارد ، در حالی که ایزوپروپیل الکل دارای بوی شیمیایی قوی تری است. میزان تبخیر الكل ها مسئله چالش برانگیزی است زیرا تبخیر سریع محلول های الكل از روی سطوح ، مدت زمانی را كه می توانند اثر ضد عفونی كننده خود را اعمال كنند (مدت زمان تماس) محدود می كند. میزان تبخیر برای اتانول و ایزوپروپیل الکل مشابه است. میزان تبخیر (و زمان تماس با آن) مواد ضد عفونی کننده مبتنی بر الکل نیز تحت تأثیر فرمولاسیون محصول قرار دارد. به عنوان مثال ، با افزودن سورفاکتانت ها می توان زمان تماس را طولانی کرد.

تمام الکل های مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی اشتعال زا هستند.  قابليت اشتعال الكل با نقطه اشتعال آن بيان مي شود ، يعني حداقل دمايي كه در آن يك ماده قابل اشتعال در تماس با شعله محترق می شود. غلظت های بالاتر الکل نقطه اشتعال پایین تری(نامطلوب) نسبت به غلظت الکل پایین تر دارند. به عنوان مثال ، نقاط اشتعال اتانول 70٪ و ایزوپروپیل الکل 70٪ به ترتیب 20.5 درجه سانتی گراد و 21.0 درجه سانتیگراد است ، در حالی که نقطه اشتعال اتانول 30٪ ، 29 درجه سانتیگراد است.

نحوه عملکرد الکل

عمده ترین عملکرد الکل ها در برابر میکروارگانیسم ها به احتمال زیاد به دلیل دناتوره شدن پروتئین ها است . با توجه به اینکه دناتوراسیون پروتئین ها به آب نیاز دارد این نحوه عملکرد از این واقعیت هم پشتیبانی می کند که الکل خالص نسبت به محلول های حاوی مخلوطی از الکل و آب خاصیت ضد باکتری کمتری دارد. . مطالعات اخیر نشان می دهد که اتانول باعث مهار و اختلال در RNA و سنتز پروتئین از طریق اثر مستقیم روی ریبوزوم ها و RNA می شود.

خواص ضد میکروبی الکل

اتانول، ایزوپروپیل الکل و نرمال پروپانول همگی دارای خواص ضد باکتریایی سریع در برابر باکتری های رویشی از جمله مایکوباکتری ها دارند. فعالیت اتیل الکل در برابر اسپورها می تواند در کنار ترکیبات قلیایی ، اسیدهای معدنی ، پراکسید هیدروژن و برخی سورفاکتانت ها تقویت شود . همچنین الکل دارای خاصیت قارچ کش و ویروس کش است ، به خصوص برای ویروس های لیپوفیلیک مانند ویروس تبخال ، ویروس هپاتیت B و C و همچنین در برابر برخی از ویروس های آبگریز مانند آدنوویروس ، رینو ویروس ، انتروو ویروس و روتا ویروس موثر است اما فعالیت ضعیفی در برابر ویروس هپاتیت A دارد.

در مطالعه ای  نشان داده شد که اتانول 70٪ اانواع ابولا را بعد از 1 دقیقه تماس غیرفعال می کند. فقط نوع Makona به زمان تماس 2.5 دقیقه ای نیاز داشت. این مطالعه همچنین نشان داد که اتانول 70٪ در مقابل کرونا ویروس با مدت زمان تماس 1 دقیقه و ایزوپروپیل الکل70٪ با مدت تماس 30 ثانیه ای در برابر ویروس SARS-CoV مؤثر است. به طور کلی ، اتیل الکل نسبت به ایزوپروپیل الکل فعالیت بیشتری در برابر ویروس های آبدوست دارد.

مزایا و معایب الکل ها به عنوان ضدعفونی کننده

از جمله مزایای استفاده از الکل به عنوان ضدعفونی کننده می توان به این اشاره کردکه الکل به راحتی قابل استفاده است، روی سطح باقی نمی ماند و دارای بوی قابل قبول ، هملکرد سریع و طیف گسترده ای از فعالیت ضد میکروبی است.  محدودیت های استفاده از الکل نیز شامل عملکرد کند در برابر ویروس های غیر توسعه یافته ، عدم فعالیت اسپوریک ، کاهش فعالیت در حضور مواد آلی ، خاصیت پاک کنندگی محدود ، اشتعال پذیری ، رتبه بندی سمیت EPA در رده I ، II یا III با یک استثناء و تأثیرات منفی بر برخی انواع تجهیزات پزشکی است.


بشکه 220 لیتری / گالن 20 لیتری
فروش اتانول و فرمولاسیون انواع محلول ضدعفونی کننده سطوح، جهت کسب اطلاعات بیشتر با دکتر کمیکال تماس بگیرید.

فرمولاسیون محلول ضدعفونی کننده حاوی الکل

فرمولاسیون های ضد عفونی کننده حاوی الکل شامل محصولاتی است که فقط حاوی محلول های آبی ایزوپروپیل یا اتانول (معمولاً 60٪ -90٪) هستند که نیازی به ثبت EPA ندارند و فرمولاسیون هایی که توسط EPA ثبت شده اند. سازمان حفاظت محیط زیست فهرستی از 14 فرمولاسیون اولیه ضد عفونی کننده را که  حاوی اتانول یا ایزوپروپیل الکل ه عنوان تنها عامل فعال، به علاوه مقادیر کمی از مواد دیگر که به عنوان دناتورانت (مانند متانول) عمل می کنند ، منتشر کرده است(جدول1). پنج مورد از هشت فرمولاسیون حاوی اتانول ، و همه شش مورد حاوی ایزوپروپیل الکل برای استفاده در مراکز بهداشتی و درمانی ثبت شده اند. می توانید لیستی از مواد ضد عفونی کننده سطوح حاوی الکل را می توان با وارد کردن نام شیمیایی ماده فعال (به عنوان مثال اتانول) در فرم جستجوی وب سایت EPA دریافت کنید.

کاربرد الکل در موارد بالینی

فرمولاسیون ضدعفونی کننده های حاوی الکل کاربرد وسیعی در نظام بهداشت و درمان دارند. موارد غیرقانونی کوچک. پد های الکلی حاوی ایزوپروپیل الکل (اغلب 70٪) یا اتانول اغلب برای استفاده به عنوان ضد عفونی کننده های پوستی یا مراقبت از زخم در بازار ، تحت نظارت سازمان غذا و داروی (FDA) قرار عرضه می شوند ، و نیازی به ثبت در EPA ندارند.

توصيه مي شود كه هاب هاي كاتتر ، اتصالات بدون سوزن و درگاه هاي تزريقي با استفاده ازمحلول كلرهگزيدين الكلي ، 70٪ الكل ، يا يد ضد عفوني شوند تا خطر ابتلا به عفونت هاي خوني کاهش یابد. ایزوپروپیل الکل 70٪ استریل و فرمولاسیون حاوی اتانول در داروخانه ها برای ضدعفونی کردن سطوح کار و همچنین سطوح کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرند.  در مورد دستگاه آندوسکوپی گوارش ، استفاده ازاتیل الکل 70٪ -90٪ یا ایزوپروپیل الکل  پس از ضد عفونی سطح بالا توصیه می شود .4 ضد عفونی سایر انواع تجهیزات پزشکی مانند نکات تب سنج ، سرهای مبدل قابل استفاده مجدد یا ابزار جراحی فقط با استفاده از ایزوپروپیل الکل یا اتیل الکل توصیه نمی شود.

 

 

 

تنها 3 فرمولاسیون حاوی ایزوپروپیل الکل به عنوان تنها ماده فعال به همراه سایر مواد تشکیل دهنده برای ضد عفونی سطوح محیطی ثبت شده است که یکی از آنها به عنوان یک محصول 1 مرحله ای ذکر شده است. 2 فرمولاسیون دیگر حاوی اتیل الکل به عنوان تنها ماده فعال به همراه سایر مواد تشکیل دهنده ، هر دو به عنوان ضد عفونی کننده های یک مرحله ای برای استفاده در سطوح محیطی ثبت شده اند. از بین این 2 فرمولاسیون ، 1 محصول جدیدی است که برای استفاده در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی ثبت شده است که بی نظیر است زیرا تنها 29.4٪ الکل اتیل دارد ، دارای مدت تماس 30 ثانیه ای در برابر انواع عوامل بیماری زا است. اگرچه این فرمولاسیون تنها حاوی 29.4٪ الكل اتیل است ، طبق آزمایشات انجام شده نسبت به اتیل الكل 70٪ مؤثرتر بود. از 56 فرمولاسیون ثبت شده در EPA حاوی اتیل و / یا ایزوپروپیل الکل به همراه سایر عوامل فعال مانند آمونیوم کواترنر یا ترکیبات فنلی (جدول 1) ،  49 فرمول برای استفاده در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی در نظر گرفته شده است.این  فرمولاسیون ها به صورت دستمال مرطوب و اسپری در دسترس است. برچسب های محصول برای اکثر فرمولاسیون ها بیانگر این است که سطوح باید قبل از استفاده از مواد ضد عفونی کننده از قبل پاک شوند ، در حالی که چند محصول به عنوان ضد عفونی کننده های یک مرحله ای ذکر شده اند. فرمولاسیون های حاوی اتیل الکل غالباً زمان تماس 10 دقیقه ای دارند (دامنه ، 1 تا 10 دقیقه) ، در حالی که آنهایی که حاوی الکل ایزوپروپیل هستند اغلب دارای زمان تماس 1 تا 3 دقیقه (دامنه ، 1-10 دقیقه) هستند. فرمولاسیون هایی که هم حاوی اتانول و هم ایزوپروپیل الکل هستند مدت تماس 1 تا 3 دقیقه دارند.

ایزوپروپیل الکل Iso propyl alcohol


بشکه 220 لیتری / گالن 20 لیتری
فروش ایزوپروپیل الکل و فرمولاسیون انواع محلول ضدعفونی کننده سطوح، جهت کسب اطلاعات بیشتر با دکتر کمیکال تماس بگیرید.

موارد ایمنی استفاده از الکل

همه ضد عفونی کننده های ثبت شده در EPA حاوی اتانول یا ایزوپروپیل الکل (یا هر دو) ، با یک استثنا ، دارای رتبه سمیت EPA از دسته I ، II یا III هستند. هم الکل ایزوپروپیل و هم اتانول می توانند باعث تحریک پوست و چشم شوند. هنگامی استفاده از محلول (به جای پد های آماده یا حوله) ایزوپروپیل الکل استفاده از دستکش های محافظ و محافظت از چشم و صورت توصیه می شود. ایزوپروپیل الکل در صورت مصرف سمی است. به دلیل اشتعال پذیری بالای الکل ، باید در خنک و تهویه مناسب نگهداری شود.

مقالات مرتبط

درباره هیپوکلریت سدیم

جواب به سوالاتی درباره هیپوکلریت سدیم

, , ,
درباره هیپوکلریت سدیم سوالاتی وجود دارد که سعی داریم در این مقاله به این سوالات پاسخ کامل دهیم. پس تا آخر ما را همراهی کنید... برای خرید مواد شیمیایی در صنایع متعدد و همچنین خرید هیپوکلریت کلسیم می‌توانید با شماره زیر با کارشناسان بخش فروش دک…
هیپوکلریت چیست

هیپوکلریت سدیم چیست (ماده‌ای موثر در تصفیه آب)

, , ,
هیپوکلریت سدیم چیست؟ ترکیبی است که می‌تواند به طور موثری برای تصفیه آب (فروش مواد شیمیایی تصفیه آب) مورد استفاده قرار‌ گیرد. آب ژاول در مقیاس گسترده‌ای برای تمیزی سطوح و به‌عنوان سفید کننده، از بین بردن بو و ضد عفونی کننده آب استفاده می‌شود…
ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل یا ایزوپروپانول

در این مطلب قصد داریم درباره ایزوپروپانول و 6 نکته مهم و کلیدی برای استفاده ایزوپروپیل الکل را به شما بگوییم تا بیشتر با این محلول کاربردی آشنا شوید. برای خرید مواد شیمیایی مختلف در صنایع متعدد یا خرید ایزوپروپیل الکل می‌توانید با شماره زیر با کارش…
قرص کلر چیست

آشنایی با قرص کلر و کاربردهای آن

,
قرص کلر یک ضدعفونی‌کننده آب است که به طور گسترده استفاده می‌شود و بیشتر ویروس‌ها و باکتری‌های موجود در آب را از بین می‌برد. در ادامه ما را همراهی کنید تا درباره این قرص ضد عفونی کننده اطلاعات بیشتری کسب کنید... برای خرید و فروش مواد شیمیایی د…
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]