تولید بایوساید

تولید کننده بایوساید

دکتر کمیکال

تولید کننده بایوساید
Biocide CHEMICIDE FG 30

بایوساید ترکیبی موثر در حذف میکروارگانیسم‌های آب تازه و جلبک

ویژگی ها:

 • فعالیت در طیف گسترده
 • عملکرد سریع
 • برج های خنک کننده
 • چرخه های آب
Biocide CHEMICIDE RO 50

بایوساید FS 50، بایوسایدی ترکیبی جهت کنترل موثر جلبک است

ویژگی ها:

 • فعالیت در طیف گسترده
 • دارای عملکرد سریع
 • کف کنندگی ناچیز
 • چرخه‌های آب
Biocide CHEMICIDE GH 21

بایوسایدی ترکیبی جهت کنترل موثر باکتری‌های لجن‌زا و کاهش‌دهنده سولفات

ویژگی ها:

 • فعالیت در طیف گسترده
 • عملکرد سریع
 • برج های خنک کننده
 • چرخه های آب
Biocide CHEMICIDE RO 7

بایوساید مختص سیستم اسمز معکوس (RO)، بسیار موثر در حذف میکروارگانیسم‌های آلوده‌کننده ممبران

ویژگی ها:

 • عملکرد سریع
 • بدون ایجاد کف
 • برج های خنک کننده
 • کندانسورهای تبخیری
 • چرخه های آب

نمونه محصول

جهت دریافت نمونه بایوسایدهای دکتر کمیکال با ما تماس بگیرید.

Call Now Button