بایوساید در تصفیه آب برج خنک کننده

مشکلات میکروبیولوژیکی مرتبط با برج خنک کننده در فرآیندهای صنعتی توسط گروهی از گیاهان میکروسکوپی یا میکروارگانیسم هایی شبیه گیاه ایجاد می شود که از آنها با عنوان میکروفلورا ​​یاد می شود. میکروفلورا ​​معمولاً از جلبک ها ، قارچ ها و باکتری ها تشکیل شده است. به ندرت یک نوع میکروارگانیسم به طور کامل مسئول یک مشکل عملیاتی گسترده در یک سیستم است اما در برخی موارد استفاده از یک بایوساید می تواند طیف گسترده ای از باکتری ها را از بین ببرد. هر یک از انواع مختلف میکروارگانیسم ها دارای ویژگی های منحصر به فرد و همچنین بسیاری از ویژگی های مشترک هستند. بررسی در مورد نیاز به بایوساید و ویژگی های رشد میکروارگانیسم ها به شناسایی و کنترل مشکلات مرتبط با سیستم های برج خنک کننده فرآیند کمک می کند.

سیستم های خنک کننده آب شامل آب خنک کننده چرخشی باز ، چیلر آب / سیستم آب خنک کننده بسته و آب خنک کن یکبار مصرف هستند. کارخانه های تولید برق ، کارخانه های تولید کاغذ و خمیر کاغذ ، کارخانه های تولید فولاد ، کارخانه های تولید قند / الکل ، پالایشگاه / کارخانه های پتروشیمی و غیره چند مورد از بسیاری از صنایع هستند که با مشکلات مربوط به رشد کنترل نشده میکروارگانیسم ها در برج های خنک کننده فرآیند درگیر هستند و استفاده از بایوساید ها بسیاری از هزینه های عملیاتی این مجموعه ها را کاهش خواهد داد.

در گذشته ، شرایط و رویه های عملیاتی وجود داشت که فقط به بررسی ثانویه مشکل بالقوه ناشی از میکروارگانیسم ها نیاز داشت. با این حال ، تحت شرایط فعلی عملیاتی ، لازم است که کنترل میکروارگانیسم ها در سیستم های آب خنک کننده فرآیند را به عنوان یک نگرانی اصلی در نظر بگیریم. تأثیر بر محیط زیست ، هزینه های بالای انرژی ، نوآوری های مهندسی ، شرایط عملیاتی با فناوری پیشرفته و سرمایه گذاری کلان تنها چند مورد از شرایطی است که استفاده از بایوساید را به عنوان اصلی ترین ماده شیمیایی در تصفیه آب فرآیندی برج خنک کننده ضروری می کند.

مشکلات ناشی از میکروارگانیسم ها

مشکلات مرتبط با رشد کنترل نشده میکروارگانیسم ها در برج های خنک کننده را می توان در چهار دسته قرار داد:

 • لجن زیستی (بایوفیلم یا زیست توده)
 • ترسیب و فولینگ
 • تخریب چوب
 • خوردگی ناشی از میکروب

لجن زیستی

بین لجن بیولوژیکی که اغلب به آن بایوفیلم یا زیست توده می گویند و رسوبات میکروبیولوژیکی که به ترسیب و فولینگ کمک می کنند ، تمایز ایجاد می شود. این تمایز براساس این واقعیت است که “لجن” تقریباً به طور کامل از خود جرم میکروبیولوژیک تشکیل شده است. اگر مقدار بسیار کمی توده غیر میکروبیولوژیکی در تشکیل رسوب دخیل باشد، تجمع لجن بیولوژیکی می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی (مثلاً 4-8 ساعت) در سطوح انتقال گرما شکل بگیرد و باعث از بین رفتن قابل توجهی از انتقال گرما در سیستمی شود که مشکلات چند ساعت قبل وجود نداشت. نوع میکروارگانیسم هایی که باعث “لجن” می شوند ، معمولاً باکتری هایی با رشد سریع مانند گونه های Psedudomonas Aerohacter ،Bacillus ، Arthrohacter ، Proteus  و غیره هستند که می توان با استفاده از بایوساید مناسب مانع از رشد این باکتری شد. مشکلات لجن زیستی می تواند در سیستم های چرخشی باز ، سیستم های خنک کننده یک طرفه و در سیستم های آب چرخشی بسته / چیلر رخ دهد. اغلب این مشکل در محیط های با سرعت بالا وجود دارد.

فروش بایوساید ایزوتیازولین

بایوساید ایزوتیازولین Isothiazolinone Biocide


گالن 60 کیلویی
فروش بایوساید مورد نیاز صنایع مختلف، جهت کسب اطلاعات بیشتر با دکتر کمیکال تماس بگیرید.

ترسیب و فولینگ

رسوبات میکروبیولوژیکی که باعث ترسیب و فولینگ (تجمع مواد جامد روی سطح غشا) می شوند ، شاید بیشترین مشکلات را در فقدان بایوساید در سیستم آب خنک کننده ایجاد کنند. عدم تزریق بایوساید  باعث رسوب در برج های خنک کننده ، سطوح انتقال گرما ، صفحه ها / فیلترها و سایر قسمت های سیستم های آب برج خنک کننده می شود اغلب به دلیل رشد یک میکرو فلورا مخلوط از جمله باکتری های رشته ای ، قارچ ها و جلبک ها است. جرم واقعی رسوب که در سیستم ایجاد می شود ممکن است فقط از قسمت کوچکی از ماده میکروبیولوژیکی تشکیل شده باشد. اجزای اصلی رسوب معمولاً از مواد آلی غیر میکروبی ، سولفات ، لجن ، قطعات رسوب ، محصولات جانبی خوردگی و سایر مواد مختلف موجود در آب برج خنک کننده تشکیل شده است. میکروارگانیسم ها ، به ویژه انواع رشته ای ، مواد معلق غیر میکروبیولوژیکی را به درون خود می ریزند و متعاقباً به عنوان عوامل “اتصال دهنده” برای رسوبات ایجاد کننده ترسیب و فولینگ عمل می کنند. حتی اگر توده اصلی رسوبات از نظر میکروبیولوژیکی ایجاد نشده باشد ، هنوز باید این مسئله را مستقیماً مربوط به رشد کنترل نشده میکروارگانیسم ها دانست. اگر میکرو فلورا وجود نداشته باشد ، هیچ حفره ای وجود ندارد و رسوب ایجاد نمی شود. برعکس مشکل “لجن” ، ترسیب و فولینگ معمولاً به چند روز یا چند هفته نیاز دارد تا به نقطه ای برسد که سیستم با مشکلات عملیاتی مواجه شود.

تخریب چوب

حمله میکروبیولوژیکی چوب برج خنک کننده را می توان به عنوان “پوسیدگی نرم یا سطحی” و “پوسیدگی داخلی یا خشک” دسته بندی کرد. میکروارگانیسم های درگیر باعث هیدرولیز الیاف سلولز چوب می شوند و ساختار الیاف آن را از بین می برند. به طور معمول رنگ چوب به دلیل باقی مانده مواد لیگنین در چوب تیره می شود. با وقوع این امر ، چوب مقاومت ساختاری خود را از دست می دهد و نرم و بد بو می شود. استفاده از بایوساید مناسب از پوسیدگی نرم یا سطحی چوب می شود.

فروش بایوساید DBNPA

بایوساید DBNPA Biocide


گالن 60 کیلویی
فروش بایوساید مورد نیاز صنایع مختلف، جهت کسب اطلاعات بیشتر با دکتر کمیکال تماس بگیرید.

خوردگی میکروبیولوژی (MIC)

خوردگی مربوط به رشد کنترل نشده میکروارگانیسم ها در انواع سیستم های آب  برج خنک کننده فرآیندی به طور فزاینده ای شدیدتر می شود. در بسیاری از نقاط جهان این مشکل شماره یک است که توسط افراد متخصص در زمینه سیستم های آب خنک کننده فرآیند و با استفاده از برنامه تزریق بایوساید قابل حل است.

دلایل افزایش وقوع خوردگی میکروبیولوژیکی بی شمار است. تغییرات اخیر در روش های کنترل رسوب و خوردگی در سیستمهای آب فرآیندی یک عامل مهم است. فناوری سنتی برای کنترل خوردگی افزودن اسید ، معمولاً اسید سولفوریک برای حفظ PH سیستم در یک محدوده غیر رسوبی باعث این خوردگی می شود. در pH 5/5 – 6/5 لازم بود که از بازدارنده های خوردگی فلزات سنگین برای جلوگیری از خوردگی الکتروشیمیایی استفاده شود. غلظت های ضد رسوب غیر منطقی توسط کاربران شیمیایی باعث خوردگی های متعدد در سیستم آب برج خنک کننده می شود.

کنترل میکروبیولوژیکی

هدف اصلی کنترل رشد میکروارگانیسم ها در سیستم های آب برج خنک کننده فرآیند صنعتی جلوگیری یا کاهش مشکلات مرتبط با رشد آنها است. ضد عفونی کردن سیستم در یک محیط صنعتی ، عملی نیست. روش های کنترل میکروارگانیسم صنعتی براساس منطق و عقل سلیم ، با استفاده از اصول اساسی میکروبیولوژی و مطابق با الزامات و محدودیت های فرآیند صنعتی مربوط به خود است.

جلوگیری از مشکلات میکروبیولوژیکی توسط بایوساید مناسب بسیار عملی تر و قابل دستیابی تر از تلاش برای پاکسازی یا کاهش یک مشکل میکروبیولوژیکی است که از کنترل خارج شده است. بیشتر مشکلاتی که خارج از کنترل بایوسایدی وجود دارد به دلیل سهل انگاری یا برخی شرایط غیرقابل پیش بینی است. بنابراین ، روش هایی که برای جلوگیری از مشکلات میکروبیولوژیکی به کار گرفته می شود باید از سهل انگاری احتمالی محافظت کند و باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا بیشتر رویدادهای غیرقابل پیش بینی را حساب کند. استفاده از طیف گسترده

بایوساید ها بخشی از یک برنامه کنترل میکروبیولوژیکی است که در سیستم های آب  برج خنک کننده فرآیند استفاده می شود. “طیف گسترده” به معنی توانایی کنترل رشد طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها توسط بایوساید ها است که اغلب شامل باکتری ، جلبک و قارچ است. علاوه بر این ، بایوساید هایی که باید در طیف گسترده ای از شرایط محیطی / عملیاتی که در یک سیستم آب فرآیندی خاص یافت می شود ، موثر باشد. مطمئناً در یک فرآیند سیستم آب برج خنک کننده شرایط مختلفی دارد که ممکن است رشد میکروارگانیسم ها و فعالیت بایوساید ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ، برای موثر بودن ، بایوساید باید بتواند تحت همه این شرایط عمل کند. اگرچه یک عامل مهم است ، اما استفاده معمول از طیف وسیعی از بایوساید ها تنها ابزار مورد نیاز برای جلوگیری از مشکلات میکروبی نیست. بیشترین میزان موفقیت زمانی بدست می آید که از بایوساید ها همراه با توجه به موارد زیر استفاده شود:

 • ملاحظات طراحی سیستم قبل از استفاده بایوساید
 • انتخاب بایوساید بر اساس ساختار سیستم
 • تمیز کردن و نگهداری فیزیکی و شیمیایی سیستم
 • ملاحظات منبع آب برای تزریق بایوساید

همین عوامل هنگام استفاده از بایوساید باید در هنگام کاهش مشکل میکروبیولوژیکی در نظر گرفته شوند. با این حال ، هنگام برخورد با یک مشکل موجود ، برنامه کنترل و پیشگیری توسط بایوساید با دقت طراحی می شود. اقدامی که باید انجام شود برای از بین بردن علت مشکل است. راهکار شامل استفاده از روش های تمیز کردن فیزیکی و شیمیایی و همچنین استفاده از بایوساید ها با اثربخشی خاص بر میکروارگانیسم هایی است که به عنوان علت مشکل شناخته شده اند. اغلب بایوساید مورد نظر به عنوان یک بایوساید برای طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها در نظر گرفته نمی شود. ممکن است به طور خاص تر بجای بایوساید از یک قارچ کش ، قارچ کش یا باکتری کش باشد. بیشتر پروژه ها نیاز به تمیز کردن فیزیکی ، تمیز کردن شیمیایی یا هر دو دارند که اولین قدم در کنترل میکروبیولوژی است. استفاده از بایوساید معمولاً یک مرحله ثانویه به دنبال تمیز کردن است ، و یا اینکه استفاده از بایوساید در بعضی موارد یک فاکتور مکمل همراه با تمیز کردن شیمیایی / فیزیکی است.

میکرو فلورا یک سیستم آب خنک کننده فرآیندی، به عنوان ترکیبی از انواع مختلف میکروارگانیسم ها است. این ساختار میکروبی در عدم حضور بایوساید با عوامل کنترل کننده رشد میکروبی مانند دما ، pH ، گازهای محلول / حفره ای ، منابع غذایی و غیره در یک محیط پویا، تعادل میکروبیولوژیکی برقرار می کند.  در سیستم آب خنک کننده فرآیندی ، بسیاری از شرایط کنترل رشد باکتریایی به طور مداوم تغییر می کنند. وقتی این اتفاق می افتد ، بعضی یا تمام اعضای میکرو فلورا با افزایش یا کاهش تعداد به تغییرات پاسخ می دهند. این پدیده یک تغییر در تعادل بیولوژیکی ایجاد می کند و ممکن است باعث شود که جمعیت ترکیبی به سطحی برسد که به مشکلات عملیاتی در سایت های نقطه ای در سیستم ایجاد کند. برای از بین بردن جکعیت دینامیکی میگرو ارگانیسم ها با استفاده از بایوساید باید به موارد زیر توجه کرد:

 • انتخاب بایوساید مناسب
 • استفاده از بایوساید به طور مداوم ، متناوب یا به صورت دوز شوک دوره ای
 • محل نقطه ترسیب
 • سطح غلظت مورد نیاز
 • فرکانس افزودن بایوساید
 • الزامات جایگزینی انواع بایوساید
 • تنظیم یا تغییر برخی از پارامترهای عملیاتی سیستم آب فرآیندی

مواد شیمیایی که در حال حاضر برای کنترل رشد میکروارگانیسم ها استفاده می شود ، به عنوان بایوساید طبقه بندی می شوند. بایوسایدها میکروارگانیسم ها را از بین می برند. بایوساید ها از رشد یا تولید مثل میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند. اینکه بایوساید مورد نیاز باشد ، تا حدی بستگی دارد که جمعیت میکروارگانیسم ها در کدام مرحله از چرخه رشد وجود داشته باشد. در حالت ایده آل ، برنامه کنترل میکروبیولوژیکی باید سطح رسوب زیستی را بسیار پایین تر از سطح بحرانی حفظ کند. ثابت شده است که در صورت داشتن یک یا چند بایوساید که رشد و تولید مثل میکروارگانیسم ها را محدود می کند ، می توان جمعیت را در این سطح نگه داشت. یک میکروارگانیسم با خواص طیف گسترده یک وضعیت نامطلوب تثبیت شده ایجاد می کند که به طور موثر جمعیت را در مرحله تأخیر نگه می دارد. فرکانس افزودن به ماندگاری بایوساید در سیستم و اثر باقیمانده ای که می تواند در محیطی که میکرو فلورا وجود دارد ، حفظ شود. از یک بایوساید نیز می توان برای تحقق همان هدف استفاده کرد. با این حال ، تمایز این است که فعالیت بایوساید ممکن است به صورت مقطعی باشد و نیازی به حفظ غلظت بایوساید در یک باقیمانده ثابت نیست. زمان افزودن ماده بایوساید به محیط باید به گونه ای باشد که جمعیت هرگز به نرخ تولید مثل بیش از میزان مرگ و میر دست نیابند. برای از بین بردن اکثر بخش های زنده زیست توده بدون از بین بردن تعادل بیولوژیکی ، حفظ غلظت کافی بایوساید در سیستم لازم است. حفظ شرایط سیستم در هنگام استفاده از یک بایوساید واقعی ، تنها درصورتی که شرایط محیطی / عملیاتی سیستم نسبتاً پایدار باشد و تحت تأثیر تغییرات مکرر نباشد ، می تواند به طور مداوم حاصل شود.

تمیز کردن یک سیستم رسوب (کثیف)

هنگام اجرای برنامه کنترل میکروارگانیسم ها توسط بایوساید برای جلوگیری از یک مشکل میکروبیولوژیکی استفاده از یک برنامه تمیز کردن معمول ضروری است. این برنامه معمولاً شامل تمیز کردن و شستشوی فیزیکی در یک برنامه معمول استفاده از بایوساید است. برای جلوگیری از تجمع خاک و لجن در سیستم یه دوره زمان بندی شده نیاز است. متداولا تمیز کردن شیمیایی بصورت آنلاین همراه با تمیز کردن فیزیکی استفاده می شود. بسیاری از برنامه های شیمیایی مورد استفاده برای کنترل رسوب ، شبه رسوبات و رسوبات لجن ، تمیز کردن کافی را برای تأمین نیازهای جلوگیری از مشکلات زیستی فراهم می کنند. هنگام اجرای برنامه استفاده از بایوساید ، توصیه می شود که در صورت امکان ، سیستم آب خنک کننده فرآیند از نظر فیزیکی و شیمیایی کاملاً تمیز شود. در صورت لزوم قبل از شروع تزریق بایوساید نگهدارنده اول ، تمام باقی مانده های جلبکی و قارچی قدیمی، لجن و رسوبات دیگر باید با تمیز کردن مکانیکی و شیمیایی برداشته شود ، و سپس سیستم باید تخلیه شود و با آب تازه و تمیز شسته شود. وقتی سیستم دوباره پر می شود. در ابتدا باید با دوز نسبتاً زیاد بایوساید شسته شود. اگر چنین تمیزکاری انجام شود ، مطمئناً جلوگیری از رسوبات باقیمانده سیستم در طی فرآیند تزریق بایوساید ساده می شود. غالباً متوقف کردن فرآیند تمیز کردن قبل از شروع افزودن ماده بایوساید در برنامه ، عملی نیست. در صورت عدم انجام پیش تمیزکاری ، باید تمهیداتی برای مقابله با پاکسازی رسوبات باقیمانده از سیستم در طول برنامه تزریق بایوساید استفاده شود.

عوامل تعیین کننده بایوساید

انتخاب بایوساید مناسب یا ترکیبی از بایوساید ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. ملاحظات اصلی عبارتند از:

 • نوع میکروارگانیسم های درگیر
 • سابقه عملکرد قبلی سیستم
 • نوع سیستم آب خنک کننده فرآیند
 • مواد شیمیایی مورد استفاده برای کنترل رسوب و خوردگی
 • خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب موجود در سیستم
 • محدودیت های زیست محیطی

یک میکروارگانیسم خاص به ندرت در هنگام انتخاب بایوساید برای تصفیه معمول آب خنک کننده فرآیند در نظر گرفته می شوند. دلیل آن این است که در عملکرد طبیعی سیستم خنک کننده ، طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها وارد سیستم می شوند و یک میکرو فلورا مخلوط ایجاد می شود. غلبه گروه خاصی از میکروارگانیسم ها و نسبت آنها با میکرو فلورا می تواند از زمانی به زمان دیگر به میزان قابل توجهی متفاوت باشد. روش های خاص شناسایی میکروارگانیسم ها معمولاً برای استفاده در انتخاب یک بایوساید خاص به جای بایوساید دیگر لازم و عملی نیستند. استثنا در این عمل وجود برخی از میکروارگانیسم های خاص دردسرساز ، مانند DeslIlphol’ibrio sp. ، Gallionella sp. و سایر میکروارگانیسم ها که ممکن است آنقدر مهم باشند که از بایوسایدهای خاصی برای کنترل رشد میکروارگانیسم های خاص طراحی شده باشد.

به طور کلی ، مهمترین تفاوت بین دسته های میکروارگانیسم ها ایجاد می شود. بنابراین ، ما ممکن است در انتخاب یک بایوساید این حقیقت را راهنمایی کنیم که یک سیستم خنک کننده خاص دارای  مشکل رشد جلبکی شدید در سینی های توزیع در برج خنک کننده است. این ممکن است با تجمع رشد قابل توجهی از باکتری ها در سطح پر کننده و روی سطوح انتقال حرارت در لوله های مبدل حرارتی همراه باشد. می با انتخاب یک بایوساید مناسب می توان انواع میکروارگانیسم های سازگار با این مشکلات را کنترل کرد شاید یک ماده مکمل بایوساید برای کمک به کنترل جلبک ها انتخاب شود.

سیستم های آب خنک کننده یکبار مصرف معمولاً گروه محدودتری از میکروارگانیسم ها را با سطح نسبتاً ثابت وارد سیستم می کنند (منوط به تغییرات فصلی منابع آب سطحی). بنابراین یک بایوساید انتخابی تر ممکن است مناسب باشد. هزینه تزریق بایوساید همچنین با توجه به مقدار زیادی از آب استفاده شده در چنین سیستم هایی که نیاز به کنترل زیستی دارند ، مورد توجه قرار می گیرد. سیستم های آب چرخشی بسته مورد نیاز آب آرایش محدودی دارند و در معرض آلودگی های متنوع یا مداوم نیستند. آب به طور معمول در یک حلقه محکم بسته شده گردش می یابد. این شرایطی را فراهم می کند که یک بایوساید مخصوص در برابر رسوبات زیستی پایدار با حداقل تجدید آلودگی موثر باشد.

روش های استفاده از بایوساید

اغلب اوقات روش استفاده شده برای کاربرد بایوساید به اندازه انتخاب خود ترکیب بایوساید مهم است. یک بایوساید نامناسب فواید مطلوبی را ایجاد نمی کند و در برخی شرایط می تواند مشکل رسوبات زیستی را شدیدتر کند. عواملی که هنگام استفاده از بایوساید باید در نظر گرفته شود ، مقدار دوز یا میزان باقیمانده ، دوز لجن در مقابل خوراک مداوم یا متناوب ، فرکانس افزودن و محل افزودن است.

میزان بایوساید در غلظت توصیه شده ، در هر دوره تزریق مشخص به سیستم اضافه می شود که به حجم آب تصفیه شده ، یعنی ظرفیت سیستم بستگی دارد. سطح غلظت ایجاد شده توسط بایوساید بستگی به حداقل غلظت موثر (غلظت مهارکننده بایوساید) مورد نیاز برای رسوب زیستی مورد استفاده و شدت مشکل میکروبیولوژیکی دارد. همچنین باید در نظر گرفته شود که زمان تماس مورد نیاز غلظت بایوساید با میکرو فلورا کنترل شود. زمان تماس و غلظت مورد استفاده بایوساید در ابتدا تحت شرايط آزمايش كنترل شده تعيين و در شرايط عمليات واقعي تاييد مي شود و مي تواند طبق  توليد كننده بایوساید باشد.

غلظت های خیلی کم بایوساید نه تنها بی تأثیر هستند ، بلکه در واقع ممکن است رشد برخی از میکروارگانیسم ها را تحریک کنند. زمان تماس کافی برای تماس بایوساید با رسوبات لازم است زیرا بسیاری از میکروارگانیسم ها در اثر تماس فوری با اکثر بایوساید های غیر فلزی آلی جدید که در تصفیه آب امروزی به کار گرفته می شوند ، از بین نمی روند. همانطور که به طور معمول استفاده می شود ، بایوساید ها سیستم را عقیم نمی کنند ، بلکه بایوساید ها در عین حال که رقابت بیولوژیکی را حفظ می کنند ، جمعیت رسوبات زیستی را به زیر سطح بحرانی کاهش می دهند. با این حال ، اگر زمان تماس یا غلظت بایوساید کافی نباشد ، ممکن است تعادل بیولوژیکی طبیعی بر هم بخورد و ارگانیسم های مقاوم تر به دلیل کاهش رقابت ، تکثیر شوند.

برای ایجاد اطمینان از غلظت و زمان تماس بایوساید در سیستم ، استفاده از بایوساید هایی که می توانند طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها را کنترل کنند، توصیه می شود. برای جلوگیری از رسوبات زیستی و غلبه غالب میکروارگانیسم ها در برابر مقاومت می توان دو بایوساید متناوب را تزریق نمود ، یک روش استفاده از یک بایوساید به مدت دو تا سه هفته  و روش دیگر استفاده از یک بایوساید جایگزین برای یک یا دو هفته. بایوساید جایگزین ممکن است درجه متفاوتی از اثربخشی در برابر میکروارگانیسم هایی داشته باشد که در برابر بایوساید اول مقاومت بیشتری دارند و بالعکس. در حالت ایده آل ، جفت بایوساید های متناوب باید درجه قابل توجهی از مقاومت میکرو فلورا را در برابر برنامه تزریقی بایوساید از بین ببرند.

رشد بیولوژیکی در برج خنک کننده

بایوسایدهامعمولا برای کنترل رشد بیولوژیکی و لجن، که می تواند مانع جریان آب و کاهش بهره وری انتقال حرارت شود به برج های خنک کننده ، اضافه شده است. به طور كلی، بایوسایدها معمولا بر اساس سازوكار اولیه ی آنها تقسیم می شوند: اكسیدكننده های زیستی مانند كلر، بروم، دی اكسید كلر و دیگر آزاد كننده های هالوژن، و بایوسایدهای غیر اکسنده مانند گلوتارالدئید، ایزوتیازولون ها و … . بایوسید های اکسید کننده اغلب در مقادیر پایدار در سطح پایین با هدف اصلی کنترل مقدار میکروبیولوژیکی آب استفاده می شوند. با این حال، دوزهای پایین باکتری های اکسید کننده معمولا قادر به کنترل باکتری های لجن نیستند.

مقالات مرتبط