کاتالیست

کاتالیست ماده­ ای است که با فراهم کردن مسیرهای جایگزین جهت شکستن و ایجاد پیوندها، سرعت واکنش را افزایش می­دهد. نکته کلیدی در مسیر جایگزین­شده انرژی فعال­سازی کمتر این مسیر نسبت به مسیری است که واکنش غیرکاتالیستی انجام می­شود. کاتالیست­ها اغلب برای یک واکنش ویژه، اختصاصی هستند. اگر کاتالیست در فازی مشابه با فاز مواد واکنش­دهنده باشد، به آن کاتالیست همگن گفته می­شود. کاتالیست ناهمگن در فاز متفاوتی از واکنش­دهنده­ها است و اغلب این نوع کاتالیست مطلوب و مد نظر صنایع هستند زیرا براحتی می­توانند آن­ها را از محصولات جدا کنند.

فرآیندهای صنعتی نیازمند به کاتالیست ناهمگن:

  • تولید گاز سنتزی (کربن مونوکسید و هیدروژن)
  • شکست کاتالیستی نفت گاز
  • تولید اپوکسی اتان
  • تولید اسید سولفوریک
  • تولید اسید نیتریک
لیستی ازانواع کاتالیست های موجود
کاتالیست های زنجیره تولید متانول
کاتالیست های زنجیره تولید آمونیاک و اوره
کاتالیست های زنجیره تولید هیدروژن
کاتالیست های صنایع فولاد
کاتالیست های عملیات حرارتی و نورد سرد
سایر کاتالیست ها

برای اطلاع از انواع کاتالیست های موجود و ارائه مشاوره با دکتر کمیکال در تماس باشید.

۰۲۱-۸۸۲۲۵۷۴۵

drchemicalco@gmail.com