مواد شیمیایی نفت و گاز

گروه متخصصان دکتر کمیکال تامین کننده مواد شیمیایی مورد استفاده در مجتمع های پالایشگاهی نفت و گاز، مراکز بهره برداری، مجتمع های پتروشیمی، مناطق عملیاتی حفاری و اکتشاف و تولید بوده و خدمات ارائه شده توسط این گروه از متخصصان شامل طراحی، تجهیز، تعمیر و نگهداری از سایت های مختلف در زمینه نفت و گازاست.

فعاليت كليه مجتمع­ هاي پالايشگاهي نفت و گاز، مراكز بهره برداري، مجتمع­ هاي پتروشيمي، مناطق عملياتي حفاري، اكتشاف و توليد و ساير مراكز نفتي وابسته به نوع و نحوه ب­كارگيري مواد شيميايي مي باشد. بدون کاربرد مواد کمک فرايندي و مواد شيميايي حفاظتي، فعاليت مراكز عملياتي نفت و گاز مقدور نيست. به عنوان مثال، عمده فعاليت­ هاي فرايندي پالايشگاه ها و مجتمع­ هاي پتروشيمي وابسته به ترکیبات محافظ مانند بازدارنده­ هاي خوردگي، ضد رسوب، جاذب ­هاي اکسيژن و بيوسايد مي ­باشد. رزين­ هاي مبدل آنيوني و کاتيوني، الکتروليت ­ها و پلي ­الکتروليت­ ها، مواد فسفاته، کربناته، ترکيبات کلره مانند کلريت، هيپوکلريت، ترکيبات سولفيتي و هيدرازيني، کوآگولانت ­ها و فلوکولان ت­ها از زمره مواد پُرمصرف در واحدهاي عملياتي مرتبط با آب پالايشگاه­هاي نفت و گاز، مراكز بهره برداري و مجتمع­ هاي پتروشيمي مانند يوتيليتي، بويلرها، عمليات تصفيه آب و پساب و غيره مي باشند. پالايش گاز و نيز فعاليت هاي برج تقطير نفت، بدون کاربرد آمين­ هاي جاذب مانند دي­ اتانول آمين، مونواتانول آمين و متيل­ دي اتانول آمين که عهده­ دار جذب گازهاي اسيدي می­ باشند و همينطور تر کیبات ضد كف با پايه سيلیكون، امكان پذير نيست. استفاده از دمولسيفايرها در مراكز بهره­ برداري واحدهاي نمک ­زدايي، افزايه­ هاي اسيدكاري در مراكز حفاري و ساير افزايه­ هاي مصرفي در بخش بالادستي صنعت نفت در راستاي بهينه ­سازي راندمان ازدياد برداشت، حفاري و توليد نفت­ خام و فراورده­ هاي نفتي با کیفيت بالا نقش بسيار اساسي را ايفا مي نمايند.

لیستی از مواد شیمیایی صنعت نفت و گاز
مواد حفاظتي (بيوسايد، بيو ديسپرسانت، بازدارنده ها و پراكنده سازهاي رسوب،اكسيژن و سولفورزدا)
افزايه هاي اسيدكاري چاه هاي نفت و گاز
ضدكف صنايع حفاري و پتروشيمي
مواد فعال سطحي (سورفاكتانت ها و امولسيفايرها)
آنتي اكسيدانت هاي پليمر
مواد بهبود دهنده آب عملياتي
آغازگرهاي پليمريزاسيون
كمك فيلترهاي معدني و آلي
تر کیبات معدني ويژه
رزين هاي مبدل
ترکیبات آلي فلزي (تيتانيوم، كبالت و آلومينيوم)
دمولسيفاير
بازدارنده هاي خوردگي
جاذب هاي گازهاي اسيدي و رطوبت
حلال ها و روغن هاي ويژه
افزايه هاي گل حفاري
افزودني هاي پليمر
افزايه هاي سيمان حفاري
منعقد كننده هاي آلي و معدني
افزودنی هاي سوخت
مواد سلولزي
تر کیبات آلي ويژه (آمين هاي چرب، الكل ها، كتون ها، تر کیبات حلقوي بعنوان حلال هاي خاص،…)

برای اطلاع از محصولات موجود در زمینه صنایع نفت و گاز و ارائه مشاوره با دکتر کمیکال در تماس باشید.

۰۲۱-۸۸۲۲۵۷۴۵

drchemicalco@gmail.com