فروش pac

در این مقاله به بررسی استانداردی برای کاربرد پلی آلمینیوم کلراید (PAC) که به صورت مایع یا پودری در تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد، پرداخته و نحوه محاسبه میزان دوز مناسب مصرف پلی آلومینیوم کلراید را بررسی می کنیم.

hedp

این مقاله HEDP را به عنوان یک ماده ضدرسوب و ضدخوردگی در صنعت بررسی می کند. همچنین غلظت های مناسب کابرد این ترکیب در کنار سایر یون های فلزی و ترکیبات آلی و معدنی جهت افزایش بازده اثر مهارکنندگی آن.

biocides

بایوساید های شیمیایی رایج ترین محصولات برای کنترل رشد میکروارگانیسم ها هستند. بایوساید های اکسید کننده اکسیدان های شیمیایی قدرتمندی هستند که تقریباً همه میکروارگانیسم ها ، از جمله باکتری ها ، جلبک ها ، قارچ ها و مخمرها را از بین می برند. بایوساید های غیر اکسید کننده ترکیبات آلی هستند که با هدف قرار دادن عناصر خاصی از ساختار سلولی در فرایند متابولیکی یا تولید مثل آن ، میکروارگانیسم ها را از بین می برند. همچنین روش های فیزیکی متنوعی نیز جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها وجود دارد.

polyacrylamide

پلیمرهای محلول در آب کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارندکه از جمله مهم ترین آن ها می توان به پلیمرها مبتنی بر آکریلامید اشاره کرد. به این پلیمرکه بار منفی را در امتداد زنجیره پلیمر تحمل می کند، پلی الکترولیت آنیونی گفته می شود. این پلیمرهای با بار منفی به طور گسترده ای به عنوان منعقدکننده، عامل کنترل رئولوژی و چسب استفاده می شوند. این نوع پلی الکترولیت بخصوص در عملیات میادین نفتی بعنوان عامل کنترل ویسکوزیته برای ازدیاد برداشت نفت و در مباحث مهندسی جریان برای روغن کاری ، بازپس گیری پساب و باز کردن کانال های عبور نفت بکار می رود.

PAc in papermaking

بررسی تئوری های مربوط به پلی آلومینیوم کلرید و هیدرولیز مورفولوژی و ترکیب آن ، روش های تولید و توسعه آن ، همچنین بحث در مورد کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه آب و کاغذسازی

hydrogenperoxide
ژاول

پاسخ به ۱۲ سوال کاربردی درباره آب ژاول یا سدیم هیپو کلریت

DBNPA

DBNPA بهترین فناوری موجود برای جلوگیری از رسوبات زیستی در سیستم های غشایی RO است. مزایای آن بدون وقفه، عملکرد قابل اعتماد از طریق استفاده از ظرفیت بالا، کاهش زمان کمتر سیستم برای تمیز کردن شیمیایی و افزایش طول عمر غشاهای RO است.

cooling tower