انواع پلی الکترولیت

بررسی انواع پلی الکترولیت ها و کاربرد آن ها در صنایع تولید آب آشامیدنی، در انعقاد و لخته سازی و در آبگیری لجن کارخانه تصفیه آب و …

ضدکف

بررسی معایب ایجاد کف در سیستم های مختلف و معرفی کاربرد ضدکف (آنتی فوم) در بخش های مختلف پالایشگاه های نفتی

خوردگی در صنعت نفت

معرفی خوردگی در بخش های مختلف صنایع نفت و گاز

سیستم ابی مدار بسته

بررسی شرایط کارکرد و مسائل مربوط به سیستم های آبی مدار بسته و کاربرد انواع مواد شیمیایی ضدخوردگی، ضدرسوب و بایوساید در این سیستم ها

خوردگی خطوط تولید نفت

بررسی عوامل موثر در تشدید خوردگی در لوله های تولید و حمل و نقل نفت و همچنین بررسی راه های کنترل خوردگی و راه های پیشگیری از آن در این صنعت

مواد شیمیایی برج خنک کننده

بررسی مشکلات برج خنک کننده و مواد شیمایی لازم برای برطرف کردن هرکدام

بررسی انواع متداول کی لیت ساز، کاربرد آن در صنایع مختلف و خضوضیات کی لیت ساز های فلزی

برج خنک کننده

بررسی مشکلات برج خنک کننده از جمله مشکلات خوردگی، تشکیل رسوب، رشد میکرو ارگانیسم ها و … همچنین مطالعه راه های برخورد با این مشکلات . بهبود عملکرد برج های خنک کننده

Oxygen-Scavengers