biocides

بایوساید های شیمیایی رایج ترین محصولات برای کنترل رشد میکروارگانیسم ها هستند. بایوساید های اکسید کننده اکسیدان های شیمیایی قدرتمندی هستند که تقریباً همه میکروارگانیسم ها ، از جمله باکتری ها ، جلبک ها ، قارچ ها و مخمرها را از بین می برند. بایوساید های غیر اکسید کننده ترکیبات آلی هستند که با هدف قرار دادن عناصر خاصی از ساختار سلولی در فرایند متابولیکی یا تولید مثل آن ، میکروارگانیسم ها را از بین می برند. همچنین روش های فیزیکی متنوعی نیز جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها وجود دارد.

DBNPA

DBNPA بهترین فناوری موجود برای جلوگیری از رسوبات زیستی در سیستم های غشایی RO است. مزایای آن بدون وقفه، عملکرد قابل اعتماد از طریق استفاده از ظرفیت بالا، کاهش زمان کمتر سیستم برای تمیز کردن شیمیایی و افزایش طول عمر غشاهای RO است.

cooling tower
سیستم ابی مدار بسته

بررسی شرایط کارکرد و مسائل مربوط به سیستم های آبی مدار بسته و کاربرد انواع مواد شیمیایی ضدخوردگی، ضدرسوب و بایوساید در این سیستم ها

برج خنک کننده

بررسی مشکلات برج خنک کننده از جمله مشکلات خوردگی، تشکیل رسوب، رشد میکرو ارگانیسم ها و … همچنین مطالعه راه های برخورد با این مشکلات . بهبود عملکرد برج های خنک کننده