ضدرسوب و ضدخوردگی سیستم خنک کننده

در این مقاله به دنبال تدوین استراتژی انتخاب بهترین سطح هر ماده برای یک سیستم خاص هستیم. و موضوعاتی از جمله غلظت، سیستم گردش و تامین مناسب به نحوی که ماده فعال همواره در سطوح موردنظر وجود داشته باشد، مطرح می شود. به همین منظور به بررسی ذرات فلزی و ترکیبات عامل سختی که ممکن است باعث ایجاد مشکل در سیستم آب خنک کننده چرخشی شوند و راه هایی برای خنثی سازی، مقابله و پراکندگی آن ها می پردازیم.

hedp

این مقاله HEDP را به عنوان یک ماده ضدرسوب و ضدخوردگی در صنعت بررسی می کند. همچنین غلظت های مناسب کابرد این ترکیب در کنار سایر یون های فلزی و ترکیبات آلی و معدنی جهت افزایش بازده اثر مهارکنندگی آن.

cooling tower

بررسی علل تشکیل انواع رسوب در برج خنک کننده و راه های کنترل آن

بویلر

بررسی فرآیند تشکیل رسوب در بویلرها، علل و راهکارهای مربوطه

برج خنک کننده

بررسی مشکلات برج خنک کننده از جمله مشکلات خوردگی، تشکیل رسوب، رشد میکرو ارگانیسم ها و … همچنین مطالعه راه های برخورد با این مشکلات . بهبود عملکرد برج های خنک کننده

دیگ بخار

بررسی تشکیل رسوب در دیگ بخار، ترکیبات این رسوب ها و نحوه رسوب زذایی و جلوگیری از تشکیل رسوب در دیگ بخار

ضدرسوب

بررسی علل تشکیل رسوب بر فیلترهای غشایی و مشکلات ناشی ازآن، همچنین بررسی انواع آنتی اسکالانت (ضد رسوب) به عنوان موثرترین راه پیشگیری از تشکیل رسوب و نحوه محاسبه میزان تزریق آن

بویلر و مبدل های حرارتی

آشنایی با فرآیند تشکیل رسوب در مبدل های حرارتی و چگونگی نرم کردن آب، علل تشکیل رسوب و انواع آن