ضدکف تصفیه فاضلاب

توضیح در رابطه با مواردی که هنگام استفاده از ضدکف باید مورد توجه قرار گیرد از جمله عوامل تشکیل کف، عوامل تاثیر گذار و دسته بندی های مختلف ضدکف

ضدکف

بررسی معایب ایجاد کف در سیستم های مختلف و معرفی کاربرد ضدکف (آنتی فوم) در بخش های مختلف پالایشگاه های نفتی

آنتی فوم

بررسی آنتی فوم ها، انواع آن و مشکلات ناشی از تزریق بیش از حد آنتی فوم