سیلیکون در صنایع آرایشی بهداشتی
silicone oil in food industry

در فرآیندهای مربوط به مواد غذایی ، سیلیکون ها به عنوان عامل کنترل کف کاربرد دارند چراکه به وجود گروه پلی دی متیل سیلوکسان ها سیلیکون اصطکاک سطحی پایینی دارد. و این ویژگی یک فاکتور حیاتی در فرمولاسیون آنتی فوم ها به شمار می رود.

ضدکف تصفیه فاضلاب

توضیح در رابطه با مواردی که هنگام استفاده از ضدکف باید مورد توجه قرار گیرد از جمله عوامل تشکیل کف، عوامل تاثیر گذار و دسته بندی های مختلف ضدکف

ضدکف

بررسی معایب ایجاد کف در سیستم های مختلف و معرفی کاربرد ضدکف (آنتی فوم) در بخش های مختلف پالایشگاه های نفتی

آنتی فوم

بررسی آنتی فوم ها، انواع آن و مشکلات ناشی از تزریق بیش از حد آنتی فوم