قیر

بررسی انواع تست های مربوط به قیرهای راهسازی، قیرهای کات بک و امولسیون های قیر از جمله تست های ویسکوزیته قیر، رسوب گذاری و نقطه اشتعال و …