ضدرسوب و ضدخوردگی سیستم خنک کننده

در این مقاله به دنبال تدوین استراتژی انتخاب بهترین سطح هر ماده برای یک سیستم خاص هستیم. و موضوعاتی از جمله غلظت، سیستم گردش و تامین مناسب به نحوی که ماده فعال همواره در سطوح موردنظر وجود داشته باشد، مطرح می شود. به همین منظور به بررسی ذرات فلزی و ترکیبات عامل سختی که ممکن است باعث ایجاد مشکل در سیستم آب خنک کننده چرخشی شوند و راه هایی برای خنثی سازی، مقابله و پراکندگی آن ها می پردازیم.

hedp

این مقاله HEDP را به عنوان یک ماده ضدرسوب و ضدخوردگی در صنعت بررسی می کند. همچنین غلظت های مناسب کابرد این ترکیب در کنار سایر یون های فلزی و ترکیبات آلی و معدنی جهت افزایش بازده اثر مهارکنندگی آن.

oxygen

بررسی کلی ویژگی ها و عملکرد اکسیژن زدا و همچنین معرفی رایج ترین اکسیژن زداهای مورد استفاده در دیگ بخار

خوردگی فلزات

بررسی عوامل موثر بر سرعت خوردگی از جمله دما ویژگی های جریان و غیره

خوردگی در محیط خنثی

بررسی خوردگی در فلزات مختلف و انواع ضدخوردگی ها و روش های جلوگیری از خوردگی مرتبط

خوردگی

فرآیند خوردگی در محیط های اسیدی و عملکرد بازدارنده های خوردگی در این محیط ها همراه با بررسی واکنش های شیمیایی مربوطه

معرفی ترکیبات آزول به عنوان مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی و بررسی انواع این ترکیبات

خوردگی در صنعت نفت

معرفی خوردگی در بخش های مختلف صنایع نفت و گاز

سیستم ابی مدار بسته

بررسی شرایط کارکرد و مسائل مربوط به سیستم های آبی مدار بسته و کاربرد انواع مواد شیمیایی ضدخوردگی، ضدرسوب و بایوساید در این سیستم ها

خوردگی در بویلر

بررسی روش های مکانیکی و شیمیایی حذف گازهای آب تغذیه برای جلوگیری از خوردگی در بویلرها