hedp

این مقاله HEDP را به عنوان یک ماده ضدرسوب و ضدخوردگی در صنعت بررسی می کند. همچنین غلظت های مناسب کابرد این ترکیب در کنار سایر یون های فلزی و ترکیبات آلی و معدنی جهت افزایش بازده اثر مهارکنندگی آن.

oxygen

بررسی کلی ویژگی ها و عملکرد اکسیژن زدا و همچنین معرفی رایج ترین اکسیژن زداهای مورد استفاده در دیگ بخار

بویلر

بررسی فرآیند تشکیل رسوب در بویلرها، علل و راهکارهای مربوطه

خوردگی در بویلر

بررسی روش های مکانیکی و شیمیایی حذف گازهای آب تغذیه برای جلوگیری از خوردگی در بویلرها

مواد شیمیایی بویلر

مرور مشکلات رایج در بویلرها و مواد شیمیایی قابل استفاده برای حل این مشکلات