سیلیکون در صنایع آرایشی بهداشتی
silicone oil in food industry

در فرآیندهای مربوط به مواد غذایی ، سیلیکون ها به عنوان عامل کنترل کف کاربرد دارند چراکه به وجود گروه پلی دی متیل سیلوکسان ها سیلیکون اصطکاک سطحی پایینی دارد. و این ویژگی یک فاکتور حیاتی در فرمولاسیون آنتی فوم ها به شمار می رود.

روغن سیلیکون

در این مقاله ساختار و مشتقات مایعات سیلیکونی کلاسیک ، و روش های مختلف تولید آن توضیح داده شده است. همچنین به بررسی ویژگی های سیلیکون مایع، به ویژه عدم حلالیت در آب ، ویسکوزیته خواص دی الکتریک و … می پردازیم.

اتانول

ایزوپروپیل الکل و اتانول سالهاست که به عنوان ضد عفونی کننده سطوح در نظام بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات اخیر نشان داده اند که اتانول سنتز پروتئین را با اثرات مستقیم بر روی ریبوزوم ها و پلیمریزاسیون RNA مهار می کند و محلول های ۶۰٪ -۷۰٪ از نظر آزمایشگاهی اثر بخشی در برابر نورو ویروس موش ، ویروس ابولا و انواع کرونا ویروس دارند.