خوردگی فلزات

بررسی عوامل موثر بر سرعت خوردگی از جمله دما ویژگی های جریان و غیره

خوردگی در محیط خنثی

بررسی خوردگی در فلزات مختلف و انواع ضدخوردگی ها و روش های جلوگیری از خوردگی مرتبط

خوردگی

فرآیند خوردگی در محیط های اسیدی و عملکرد بازدارنده های خوردگی در این محیط ها همراه با بررسی واکنش های شیمیایی مربوطه

ضدکف

بررسی معایب ایجاد کف در سیستم های مختلف و معرفی کاربرد ضدکف (آنتی فوم) در بخش های مختلف پالایشگاه های نفتی

معرفی ترکیبات آزول به عنوان مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی و بررسی انواع این ترکیبات

خوردگی در صنعت نفت

معرفی خوردگی در بخش های مختلف صنایع نفت و گاز

بویلر

بررسی فرآیند تشکیل رسوب در بویلرها، علل و راهکارهای مربوطه

سیستم ابی مدار بسته

بررسی شرایط کارکرد و مسائل مربوط به سیستم های آبی مدار بسته و کاربرد انواع مواد شیمیایی ضدخوردگی، ضدرسوب و بایوساید در این سیستم ها

خوردگی در بویلر

بررسی روش های مکانیکی و شیمیایی حذف گازهای آب تغذیه برای جلوگیری از خوردگی در بویلرها