پلی کربوکسیلیک اسیدهای تصفیه آب

پلی آکریلیک اسید

پلی آکریلیک اسید در آب محلول است، می توان از آن در شرایط قلیایی و غلظت زیاد بدون رسوب استفاده کرد. پلی آکریلیک اسید می تواند ریزگردها یا میکروکریستال های کربنات کلسیم، فسفات کلسیم و سولفات کلسیم را پراکنده کند. پلی آکریلیک اسید به عنوان بازدارنده رسوب و پراکنده ساز برای سیستم های گردشی آب خنک کننده در کاغذ سازی ، بافندگی، رنگرزی، سرامیک، نقاشی و غیره استفاده می شود.

پلی مالئیک اسید

پلی مالئیک اسید یک هموپلیمر مالئیک اسید پایه حلال است، با مهار آستانه آشکار و اصلاح کریستال، و میانگین وزن مولکولی در حدود ۱۰۰۰٫ است پلی مالئیک اسید بازدارنده موثری برای کربنات کلسیم ، قلیایی بالا، و درجه حرارت بالا، شرایط شدید آب در سیستم های آب صنعتی و سایر کاربردهای مرتبط است و فرمولاسیونی چند منظوره در سیستم های آبی محسوب می شود.
پلی مالئیک اسید به طور گسترده ای در کارخانه آب شیرین کن تجهیزات تبخیر فلاش، دیگ بخار کم فشار، بخار، تبخیر نفت خام، خط لوله نفت و سیستم های آب خنک در گردش صنعتی استفاده می شود.

فروش پلی مالئیک اسید
کوپلیمرمالئیک و آکریلیک اسید

MA / AA یک پلی اتیلن با وزن مولکولی کم، یک کوپلیمر انیدرید مالئیک و اسید آکریلیک است. عملکرد پراکندگی خوبی در برابر کربنات و بازدارندگی رسوب فسفات دارد. از پایداری حرارتی خوبی برخوردار است و می تواند در دمای بالا (℃ ۳۰۰) مورد استفاده قرار گیرد. کوپلیمر مالئیک و آکریلیک اسید هنگام استفاده، با سایر عوامل سازگاری خوبی دارد. MA / AA به طور گسترده در دیگ های کم فشار، گرمایش متمرکز، تهویه هوا متمرکز و سیستم خنک کننده در گردش استفاده می شود. همچنین می توان از آن به عنوان پراکنده سازهای کی لیتی در صنایع ریسندگی و رنگرزی استفاده کرد.