فروش مواد شیمیایی

لیست بایوساید

  • بایوساید گلوتارآلدهید ۵۰ %
  • بایوساید ایزوتیازولین ۴۰ %
  • بایوساید ایزوتیازولین ۱٫۵ %
  • بایوساید اسمز معکوس (RO) (DBNPA)
  • بایوساید آّب ژاول
  • بایوساید هیپوکلریت کلسیم
  • بایوساید بنزآلکونیوم کلراید

جهت اطلاع از قیمت ها و مشاوره در زمینه فروش مواد شیمیایی با دکتر کمیکال در تماس باشید.

۰۲۱-۸۸۲۲۵۷۴۵
۰۹۳۳۶۴۰۳۲۶۹
drchemicalco@gmail.com

بایوساید و کاربرد آن در صنعت

بایوساید ها مواد شیمیایی هستند که برای از بین بردن کلیه ارگانیسم ها در هر اندازه به ویژه میکروارگانیسم ها طراحی شده اند و موثر بودن بایوساید به غلظت بایوساید و مدت زمان تماس آن بستگی دارد. گونه هایی برای مدت زمان بسیار کوتاه و یا با غلظت پایینی از بایوساید در تماس باشند، ممکن است آسیب دیده باشند اما ممکن است زنده بمانند.
بایوساید در تصفیه آب آشامیدنی ، تصفیه فاضلاب ، تصفیه آب توازن کشتی ، مواد ضد عفونی کننده و به منظور جلوگیری از رشد خزه و جلبک استفاده می شود که مانع از تجمیع آن ها در لوله های صنعتی می شود. بایوسید ها به صورت مایع و پودر ، به شکل محصولات اماده برای استفاده و یا به صورت کنسانتره تولید شده و با استفاده از تکنیک های مختلفی استفاده می شوند. جدول ۱ لیستی از زیست کش ها را نشان می دهد که برای کنترل یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم ها در آب توازن ارائه شده اند. اگرچه برای استفاده در تصفیه آب توازن مورد بررسی قرار گرفته اند ، این بایوسید ها ممکن است در کنترل ارگانیسم های خاصی نیز مؤثر باشند. همچنین در جدول ۲ اطلاعات بیشتری در مورد اثربخشی بایوساید ها و محدودیت های عملیاتی موجود در این زمینه وجود دارد.
بسته به نوع بایوساید ، آب توازن کشتی تصفیه شده با آن باید با استفاده از روش هایی از تخلیه مقادیر ناخواسته بیوسید باقیمانده و فرآورده های سمی، در محیط جلوگیری شود. بسیاری از کاربردهای بایوساید در تصفیه آب توازن، قبل از تخلیه نیاز به خنثی سازی شیمیایی دارند. بیشتر کشتی ها قبل از تخلیه ، آب تصفیه شده را قبل از تخلیه، خنثی می کنند ، اما برخی از آن ها به حداقل زمان نگه داشتن تکیه می کنند تا فرصتی برای تخریب کافی باقیمانده ها فراهم شود. دمای آب و میزان شوری بر میزان عملکرد بایوسید های شیمیایی و تجزیه آن ها تأثیر می گذارد.

کاربرد های عمومی بایوساید

زیست کش ها به طور گسترده در صنایع بهداشت ، مواد غذایی و تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند. بایوساید ها به عنوان ابزاری برای جلوگیری از ورود میکروارگانیسم ها به آب توازن از طریق حمل و نقل بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

اثربخشی بایوساید و عوامل موثر بر آن

زیست کش های مورد استفاده در صنعت می توانند در صورت استفاده صحیح در کنترل میکروارگانیسم ها مؤثر باشند. عواملی که بر اثربخشی بیوسیدها بر روی میکروارگانیسم ها و سایر گونه های آبزی توسط عواملی از جمله خصوصیات شیمیایی بایوساید ، اندازه و ویژگی های ارگانیسم ، غلظت بایوساید ، فرآیند تصفیه / کاربرد ، مدت زمان تماس و کیفیت آب (به عنوان مثال ، شوری ، pH ، دما، میزان اکسیژن و …) تحت تاثیر قرار می گیرد.

محدودیت های عملیاتی استفاده از بایوساید

محدودیت ها و الزامات خاصی در استفاده از بایوساید ها وجود دارد، که معمولا در برچسب این محصولات مشاهده می شود. موارد زیر تنها تعدادی از محدودیت های عملیاتی متعددی است که نیاز به بررسی دارد. برای مؤثر بودن ، باید غلظت و مدت زمان تماس مورد نظر در کل ستون آب بدست آید. علاوه بر این ، بسته به نوع بایوساید انتخابی ، ممکن است لازم باشد به منظور جلوگیری از کشته شدن موجودات غیر هدف پس از آزاد شدن آب تصفیه شده و یا پساب آن، بیوساید غیرفعال یا خنثی شود. برخی از زیست کش ها ممکن است فرآورده های جانبی سمی ایجاد کنند ، در محیط زیست باقی بمانند و یا رسوب کرده و مشکلات بعدی ایجاد نمایند.

لیست بایوسایدهای فلزی رایج در صنایع مختلف
بایوسایدکاربرد رایجویژگی های عمومی
نقره (یون یا نمک)ضدعفونی کردن سیستم های آب صنعتی• کاربرد محدود یون یا نمک های فلزی
• به دلیل خطرات جانبی بر روی انسان معمولا استفاده نمی شود.
لیست بایوسایدهای اکساینده حاوی هالوژن رایج در صنایع مختلف
بایوسایدکاربرد رایجویژگی های عمومی
برومین، کلرین (کلرین آزاد، هیپوکلرو اسید، نمک های هیپو کلریت)، دی اکسید کلرین، یداین، سدیم کلریت
ضدعفونی کردن آب اشامیدنی، سیستم خنک کننده و سطوح• خورنده
• وجود ماده آلی اثربخشی آن را محدود کرده و ممکن است به دوز بیشتری نیاز باشد.
• مقادیر باقیمانده در آب تصفیه شده
• احتمال ایجاد فرآورده های جانبی مضر
• نیاز به استفاده مکرر
لیست بایوسایدهای اکساینده بدون هالوژن رایج در صنایع مختلف
بایوسایدکاربرد رایجویژگی های عمومی
هیدروژن پراکسید، پرمنگنات پتاسیمضدعفونی کردن آب اشامیدنی، سیستم خنک کننده و سطوح• وجود ماده آلی اثربخشی آن را محدود کرده و ممکن است به دوز بیشتری نیاز باشد
• خورنده متوسط
• مقادیر باقیمانده در آب تصفیه شده
لیست بایوسایدهای اکساینده اسیدی رایج در صنایع مختلف
بایوسایدکاربرد رایجویژگی های عمومی
پراستیک اسیدتصفیه فاضلاب• ضد عفونی کننده مؤثر و بدون باقیمانده سمی
• قوی تر از پراکسید هیدروژن
• به سرعت در غلظت های کم در برابر طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها فعال می شود.
• خورنده
• در حضور ماده آلی بسیار کارآمد است
لیست بایوسایدهای غیراکساینده -گروه آلدهیدها- رایج در صنایع مختلف
بایوسایدکاربرد رایجویژگی های عمومی
گلوتاردهیدضدعفونی کردن بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و ترکیبات بیولوژیکی• کارایی اندک تا متوسط در حضور ماده آلی
• مقادیر باقیمانده در آب تصفیه شده
لیست بایوسایدهای غیراکساینده -گروه آمین و آمید های هالوژنه- رایج در صنایع مختلف
بایوسایدکاربرد رایجویژگی های عمومی
DBNPA – دی برومو نیتریلو پروپیون آمیدسیستم تصفیه آب خمیر کاغذسازی، ضدعفونی کردن سیستم های آب صنعتی
آمین های چربضدخوردگی، دیسپرسنت اسکیل• تخریب سریع در محیط
لیست بایوسایدهای غیراکساینده -گروه کتون های هتروسیکلیک- رایج در صنایع مختلف
بایوسایدکاربرد رایجویژگی های عمومی
PHMB – پلی هگزا متیلن بیگوانیدضدعفونی کردن سیستم های آب صنعتی
ایزوتیازولینعامل ضد خزه• جایگزین ترکیبات ارگانوتین (ترکیبات شیمیایی که حداقل یک پیوند بین قلع و کربن دارند)
لیست سایر بایوسایدهای رایج در صنایع مختلف
بایوسایدکاربرد رایجویژگی های عمومی
TCMTB – تیوسیانو تیومتیل تیوبنزوتیازولضدعفونی کردن سیستم های آب صنعتی، عامل ضد خزه• جایگزین ترکیبات ارگانوتین (ترکیبات شیمیایی که حداقل یک پیوند بین قلع و کربن دارند)
بنزالکونیوم کلرایدضدعفونی کردن سیستم های آب صنعتی• خورنده
کلروتالونیلقارچ کش• جایگزین ترکیبات ارگانوتین (ترکیبات شیمیایی که حداقل یک پیوند بین قلع و کربن دارند)
دی کلروفلوانیدعامل ضد خزه• جایگزین ترکیبات ارگانوتین (ترکیبات شیمیایی که حداقل یک پیوند بین قلع و کربن دارند)
2-متیل تیو-۴-تربوتیل آمینو-۶-سیکلو-پروپیل آمینو-استریازینعامل ضد خزه• جایگزین ترکیبات ارگانوتین (ترکیبات شیمیایی که حداقل یک پیوند بین قلع و کربن دارند)
فنولضدعفونی کننده• خوردگی کم
• باقیمانده کم یا بدون هیچ گونه باقی مانده پدر آب تصفیه شده
ویتامین Kتصفیه آب توازن• سمی برای طیف گسترده ای از موجودات دریایی و آب شیرین (تخم ماهی، سخت پوستان پلانکتونی، باکتری های ویبریو و …)
سدیم هیدروکسیدصابون سازی؛ تهیه مواد غذایی ، مواد شوینده، حفاری های صنعتی ، کاغذسازی• همچنینبه عنوانlye، سودا و سدیم هیدرات شناخته می شود.
• شوینده سوزاننده
تریکلوزانتصفیه فاضلاب• پایدار و ناسازگار با مواد اکسید کننده قوی
Zineb (تیوکاربامات)ضدعفونی کردن سیستم های آب صنعتی، عامل ضد خزه

ملاحظات هزینه در استفاده از بایوساید

اجرا و به کارگیری
هزینه های به کارگیری بایوساید شامل هزینه بایوساید مصرفی ، سم زدایی (در صورت لزوم خنثی کردن بایوساید) و روش کاربرد است. برنامه ریزی و طراحی فعالیت ها در این مرحله ممکن است شامل تحقیق و توسعه در زمینه کنترل، مدل سازی، انتخاب سایت و شرایط حاکم بر آن، برنامه ها و مشخصات و … باشد. همچنین این طراحی شامل تجزیه و تحلیل تأثیر این کنترل بر کاربری های موجود در آبراه ها ، شامل مدیریت ریسک جریانات، منابع طبیعی ، ناوبری ، تفریحی ، مصرف کنندگان آب و …. نیز می شود.
بهره برداری و نگهداری
هزینه های عملیات و نگهداری شامل استفاده از بایوساید، سم زدایی ، و نظارت بر اثربخشی عملیات و کیفیت آب است.