رسوب بویلر و مشکلات آب

تشکیل رسوب

حلالیت کربنات کلسیم نسبت معکوس با دمای آب دارد. با گرم شدن آب ، کربنات کلسیم کمتری می تواند در آب حل شود.. در آب با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد ۱۶ppm CaCO3 حل می شود ، در حالیکه در آب ۱۰۰ درجه سانتیگراد ۱۱ ppm CaCO3 حل می شود.

رسوب کربنات کلسیم

هنگامی که کربنات کلسیم در آب رسوب می کند، ابتدا روی سطوح داغ، رسوب ایجاد شود.

رسوب

رسوب

پس از تشکیل رسوب روی سطح فلز ، سایر ذرات بار شده را در آب بویلر جذب می کند و رسوب در مدت زمان کوتاهی رشد می کند.
یکی از رایج ترین رسوبات در سیستم های بویلر، تری کلسیم فسفات است. Ca10(OH)2(PO4)6 & Ca3(PO4)2
تری کلسیم فسفات معمولاً نتیجه استفاده نامناسب از فسفات است. تری کلسیم فسفات رسوب را تشکیل می دهد و معمولاً به صورت لایه ای است.
رسوبات آهن ناشی از زنگ زدگی و ساییدگی بیشتر مانع انتقال حرارت از لوله های بویلر به رسوب می شود. رسوبات حاوی آهن و تجمع آهن سخت تر از تشکیل لجن و تجمع کلسیم است. آهن به دلیل مسیرهای کندانس و اکسیژن در آب های تغذیه ای معمولاً در اثر زنگ زدگی و سایش ایجاد می شود. جلوگیری از رسوب آهن در واقع جلوگیری از زنگ زدگی و تجمع است.

افزایش درجه حرارت به دلیل رسوب و تجمع

در بخش هایی از بویلر که درجه حرارت بالا وجود دارد ، اثر عایقی رسوبات باعث می شود سطح فلز نسبت به مقاومت فلز گرمتر شود. آلیاژ به کار رفته در لوله های دیگ بخار از ۴۸۰ درجه سانتیگراد شروع به نرم شدن می کند و این لوله ها نباید در شرایط عملیاتی به دمای بالاتر از ۳۶۰ درجه سانتی گراد برسند. گازهای احتراق به دمای حدود ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد می رسند. فقط اثر خنک کننده آب بویلر می تواند از ساختار فلز و آسیب لوله جلوگیری کند. دمای لوله هایی که قادر به انتقال گرما به آب نیستند به تدریج افزایش می یابد. افزایش دما لوله های فولادی با گذشت زمان متورم می شود و در نهایت منفجر می شود. علاوه بر این، درجه حرارت بالا باعث می شود که فولاد سخت شود و شکننده شود.

رسوب

استفاده درست از مواد شیمیایی می تواند دیگ بخار را از رسوب و سایش محافظت کند.

فرسایش

معمولاً سایش با فرسایش مخلوط می شود. سایش یک واکنش شیمیایی است که با تبدیل آن به فرم اکسید فلز باعث از بین رفتن فلز می شود. فرسایش یک اثر مکانیکی است که در اثر حرکت سریع آب در سیستم ایجاد می شود. فرسایش از ردپایی که در امتداد خط مستقیم در جهت جریان آب وجود دارد ، مشهود است. فرسایش را می توان با افزایش لوله حل کرد.

رسوب بویلر

رسوبات متداول در بویلرها

رسوبات متداول در بویلرها

اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشکیل رسوب در بویلر

• استفاده از فسفات
• استفاده از کی لیت ساز ها
• استفاده از مواد آلی